VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

Blåstemplinger

Certificeringer, agilitet og tilfredse kunder

Vi gør rigtig meget for at passe godt på dine data. Vi har den højeste grad af mulige certificeringer inden for databehandling. Vi arbejder agilt i en omskiftelig, digital verden. Og vi bygger frem for alt vores forretning på tilfredse kunder. Så enkelt er det.

Vi passer rigtigt godt på dine data

Vi er ISO27001-certificeret - en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Certificeringen er en blåstempling af, at vi er i stand til at beskytte værdifulde informationer - herunder dine og andres persondata - på en både sikker og troværdig måde. Vi har bl.a. helt styr på risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed. Vi har selvfølgelig også et beredsskab i tilfælde af databrud, for det kan selv vi blive ramt af.

Vi har fået udarbejdet en ISAE 3000 GDPR-erklæring - en autoriseret revisors uafhængige udsagn om, at vi efterlever databeskyttelsesreglerne

Vi er hostet inden for EU's grænser og har derfor ingen overførsel af data til usikre 3. lande.

Vi arbejder ambitiøst og agilt

Vores arbejde med GDPR, IT-sikkerhed og Whistleblowerordninger stiller krav til vores måde at arbejde på. Vi arbejder agilt med udvikling af vores digitale løsninger, så vi altid er up-to-date på gældende lovgivning og efterspørgsel af funktionalitet hos vores kunder. Vores udviklere arbejder hårdt - i tæt samarbejde med konsulenter - på at mindske kompleksiteten i vores løsninger og for derigennem at skabe brugervenlige løsninger til alle typer af organisationer og virksomheder.

Vi samler på glade kunder

Vi arbejder for og med kunder. Vi efterstræber at skabe ægte, værdifulde relationer til vores kunder og vi tror på, at ærlighed, faglighed og højt humør er vejen frem.

Læs, hvad vores kunder siger

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System