Vores løsning anbefales af FSR

GDPR-Portalen er et fagligt værktøj der gør
implementeringen af forordningen nemmere

Branchespecifik løsning

Ud over vores primære ydelser, har vi udviklet en GDPR-Portal målrettet revisorer. Vores branchespecifikke løsning indeholder mange forskellige funktioner, allesammen udviklet og integreret for at kunne dække de behov der er i revisionsbranchen.

Da vi har et stort ønske om at levere løsninger, der støtter og fremmer vores kunder, vil du derfor finde udkast til fortegnelser til brug på et revisionskontor. Lige fra processer omkring hvidvaskning til oplysninger i forbindelse med revisionshandlinger og alle typiske processer omkring medarbejdere og IT.

Yderligere vil du kunne gøre brug af de udarbejdede fortegnelser over behandlingsaktiviteter, og glæde dig over at den største del af fortegnelsesarbejdet er udført, gældende for et typisk revisionskontor.

system-til-GDPR

GDPR-Portalen giver dig overblik over virksomhedens persondata

Du vil bl.a. finde:

Gennemarbejdet og tidssvarende materiale, udviklet af PersondataSupport og kvalitetssikret af FSR.

Adgang til en række faglige værktøjer, skabeloner og tjeklister, som letter dit daglige arbejde. GDPR-Portalen har mange praktiske/konkrete eksempler og kan også bruges som opslagsværk.

Alt information i portalen opdateres i takt med at Datatilsynet opdaterer deres praksis.

portal-udklip#f5f7f9

GDPR-Portalen som rådgiverværktøj, en løsning målrettet jeres kunder

I portalen gennemgås systematisk alle aspekter der skal afklares. Det sikrer dig, at intet bliver glemt, samt støtter dig i din rådgivning af kunden.

I portalen findes også en udførlig tjekliste der sikrer, at alle områder er vendt og alle problemstillinger afklaret, inden dit kundemøde afsluttes.

PersondataSupport har indgået en rådgiveraftale med FSR, som anbefaler vores løsning.