Persondataforordningen

GDPR-ordbog

Kortlægning, risikovurdering, gap-rapporter, databehandler, databrud mm. Hvad betyder ordene? Vi har lavet en GDPR-ordbog med de mest brugte udtryk indenfor området. A Adfærdskodeks Et adfærdskodeks er beskrivelser af, hvordan en dataansvarlig eller databehandler bør håndtere kravene til behandling af personoplysninger. Der er forskellige adfærdskodekser alt efter hvilken branche, der er tale om, dette fremgår af…

Læs mere

Gratis samtykkeerklæring

Hent vores standart samtykkeerklæring du kan anvende når du ønsker at bruge portrætfotos og situationsbilleder online samt på tryk. Eksempel på samtykke skabelon   Eksempel på samtykkeerklæring vedr. brug af billeder Dokumentet indeholder samtykkeerklæring af en given persons billeder, de markerede felter udfyldes med de korrekte oplysninger. Dataansvarlig [Virksomhedens navn] [Virksomhedens adresse] [Virksomhedens CVR-nummer] Efterfølgende…

Læs mere

Samtykkeerklæring omkring billeder – hvad siger loven?

job-persondata

Alle virksomheder eller organisationer der har en hjemmeside, en Facebookkonto, er på LinkedIn eller andre online platforme, benytter sig som regel af portrætfotos eller situationsbilleder. For at overholde persondatalovgivningen er det vigtigt, at sikre sig samtykkeerklæringer på de billeder, hvor det lovmæssigt kræves. Det kan dog være svært at gennemskue, hvornår du skal have et…

Læs mere

Hvis du får databrud!

Sådan gør du hvis du har databrud Hvad er et brud?   Et sikkerhedsbrud forekommer når din virksomhed eller organisation har en lækage på persondata, får data ødelagt eller simpelthen mister adgangen til data. Dette kan ske via et hackerangreb, læk af data på internettet ved en fejl eller lignende. Det afgørende for, om der…

Læs mere

5 typiske misforståelser om GDPR og hvordan du udfordrer dem.

5 typiske misforståelser om GDPR

Når en ny lov træder i kraft inden for et relevant felt, søger man gerne efter så mange informationer som muligt. Ofte ender det med, at man får lidt info her og der. Noget finder man online, andet er input fra netværk. Men forvirringen kan være total, når man forsøger at stykke informationer sammen til…

Læs mere

Skal din virksomhed udpege en DPO?

Kravene i forordningen er ganske specifikke, men der er stadig plads til fortolkning. Alle offentlige myndigheder skal bl.a have en DPO. Som privat virksomhed skal følgende 3 betingelser alle være opfyldt for at der er pligt til at udpege en DPO Behandling af personoplysninger skal være virksomhedens kerneaktivitet Der skal behandles personoplysninger i et stort…

Læs mere

Retningslinjer vedr. samtykke inkl. tjekliste

Forvirring er stor i det danske erhvervsliv Der er nok ikke en eneste af os, der ikke har modtaget en e-mail i vores private indbakke, fra virksomheder som er i besiddelse af vores oplysninger. Måske er der endda nogle af disse virksomheder, som vi slet ikke var klar over, havde vores oplysninger. I EU persondataforordningens…

Læs mere

De registreredes rettigheder 2

tilsyn-persondataforordningen

Hovedelementet i EU’s Persondataforordning er beskyttelsen af de registrerede borgere, medarbejdere, kunder, leverandører mv. Ideen bag forordningen er, at der skal skabes en tillid til og balance i, at der bliver passet på ens personoplysninger, så der kan ske en fri udveksling af data på tværs af landegrænser, hvilket bl.a. vil betyde, at E-handelen styrkes.…

Læs mere

EU-Databeskyttelsesforordning – hvad handler den egentlig om?

Hvad handler persondataforordningen om

Mange virksomhedsejere vil i de kommende måneder stille sig selv spørgsmålet ”Overholder vi mon kravene i den nye EU Persondataforordning?”. Svaret vil højest sandsynligt være ”Nej – ikke i fuld udstrækning”.   I takt med at vi nærmer os skæringsdatoen – den 25. maj 2018, hvor EU Persondataforordningen træder i kraft – vil spørgsmålet om ”Hvad…

Læs mere