GDPR Compliance kontrol

- OVERHOLDES KRAV OG PROCEDURE?

Ønsker du at få et opfølgningstjek på, om din virksomhed stadig lever op til persondataforordningens krav?

VI HJÆLPER DIG HELT I MÅL

Er din virksomhed godt på vej til at være compliant. Men ønsker du at have sikkerhed for at I er helt i mål, samt har dokumenteret alt nødvendigt data?

 

Så kontakt os for et eksternt GDPR-audit

 

Vi tilbyder virksomheder og organisationer at lave compliance kontrol. Under en kontrol vil der blive lavet tjek af, om hvorvidt organisationen er compliant med Persondataforordningens krav, og om virksomheden har den rettet dokumentation til at påvise ansvarlighed i behandling af personoplysninger.

 

Dette omfatter både gennemgang af fortegnelse over behandlingsaktiviteter, politikker og procedure for behandling af personoplysninger, sikring af de registreredes rettigheder, databehandleraftaler, notifikation af datatilsynet, it-sikkerhed og meget mere.

 

Overholdelse af forordningen er ikke et "udfyld og arkiver det" projekt. Ifølge Datatilsynet forventes virksomhederne at overholde forordningen, samt udføre regelmæssig overvågning for at sikre, at de forbliver compliance.

Audit tjekket indeholder

Herunder vises vores basis tjek, der kan så tilvælges forskellige kontroller, alt efter hvilket behov virksomheden har

1.

Gennemgang og kvalitetssikring af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter hvor der indgår personoplysninger

2.

Gennemgang af om juridisk dokumentation forefindes herunder databehandleraftaler, samtykker, politikker og procedure for behandling af personoplysninger og IT-sikkerhed

3.

Udarbejdelse af compliance erklæring

Tilvalg

Der foretages stikprøve test af om politikker og procedurer overholdes i virksomheden

Tilvalg

Kontrol af den generelle IT-sikkerhed i virksomheden herunder logisk adgang, passwords, brugeradministration, backup/restore, change management, incident håndtering mm.

Tilvalg

Gennemgang og kontrol af virksomhedens databehandleraftaler, udføres efter aftale

I er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvor vi vil tage en snak om jeres ønsker.
Sammen gennemgår vi jeres behov, så vi finder den bedste løsning. For hvordan jeres GDPR Compliance kontrol skal sættes sammen.

Timepris kr. 1.050,- excl. moms. eller aftalt fast pris baseret på compliance kontrollens omfang.