Compliance kontrol (GDPR)

- OVERHOLDES KRAV OG PROCEDURER?

Ønsker du at få et opfølgningstjek på, om din virksomhed
stadig lever op til Persondataforordningens krav?

Et compliance-kontrol kan indeholde

1.

Gennemgang og kvalitetssikring af fortegnelsen over behandlingsaktiviteter hvor der indgår personoplysninger

2.

Gennemgang af om juridisk dokumentation forefindes herunder databehandleraftaler, samtykker, politikker og procedure for behandling af personoplysninger og IT-sikkerhed

3.

Udarbejdelse af compliance-kontrol erklæring

Herover er vist vores basis-audit-tjek. Du kan efterfølgende tilvælge forskellige kontroller, alt efter hvilket behov virksomheden har

Tilvalg

Der foretages stikprøvetest af om politikker og procedurer overholdes i virksomheden.

Tilvalg

Kontrol af den generelle IT-sikkerhed i virksomheden herunder logisk adgang, passwords, brugeradministration, backup/restore, change management, incident-håndtering mm.

Tilvalg

Gennemgang og kontrol af virksomhedens databehandleraftaler, udføres efter aftale.

VI HJÆLPER DIG HELT I MÅL

Er din virksomhed godt på vej til at være compliant, men ønsker du at have sikkerhed for at I er helt i mål, og har dokumenteret al nødvendig data?

 

Vi tilbyder virksomheder og organisationer at lave compliance-kontrol. Under en kontrol tjekker vi, om organisationen overholder og lever op til Persondataforordningens krav, og om virksomheden har den rette dokumentation til at påvise ansvarlighed i behandling af personoplysninger.

 

Dette omfatter både gennemgang af fortegnelse over behandlingsaktiviteter, politikker og procedure for behandling af personoplysninger, sikring af de registreredes rettigheder, databehandleraftaler, notifikation af datatilsynet, it-sikkerhed og meget mere.

 

Overholdelse af forordningen er ikke et "udfyld og arkiver det" - projekt. Ifølge Datatilsynet forventes virksomhederne at overholde forordningen, samt udføre regelmæssig overvågning for at sikre, at de forbliver compliant.

Tag det første skridt

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi med udgangspunkt i din virksomhed skitserer, hvordan et forløb kan sammensættes.
Kontakt Per Løkken på tlf. 2331 5014 eller pl@pds.as

I er velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde, hvor vi vil tage en snak om jeres ønsker. Sammen gennemgår vi jeres behov og finder den bedste løsning, for, hvordan jeres GDPR-Compliance kontrol skal sættes sammen.

Timepris kr. 1.050,- excl. moms. eller aftalt fast pris baseret på compliance kontrollens omfang.