Persondataforordningen stiller krav til bestemte virksomheder
- at de skal udpege en Data Protection Officer

Har du brug for en ekstern DPO?

SÅ LAD OS SAMMEN FINDE EN LØSNING TIL DIN VIRKSOMHED

Vores rolle som databeskyttelsesrådgiver (DPO) betyder at vi fungerer som repræsentant for den dataansvarlige. Vi skal medvirke til at sikre, at virksomhedens implementering af Databeskyttelsesforordningens regler overholdes i praksis. Samtidig er vi virksomhedens kontaktperson til myndighederne.

Hvilken rolle har en DPO:

ER KATALYSATOR

Skal involveres i nye tiltag om datasikkerhed og risikovurdering

Er desuden katalysator for at beredskabsplanen iværksættes ved
IT-sikkerhedsbrud

HAR TAVSHEDSPLIGT

En DPO er underlagt tavshedspligt, og fungere som central rådgiver i virksomheden

SAMARBEJDER MED DATATILSYNET

Kontaktpunkt og ansvarlig for samarbejdet med Datatilsynet vedrørende spørgsmål til behandlinger ved tilsyn og ved brud på datasikkerheden

VURDERE LØBENDE

Vurdere løbende om virksomheden er compliant – altså overholder Databeskyttelsesforordningen

SKAL INVOLVERES

Skal involveres i spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger

LØBENDE STATUSRAPPORTERING

Sikre at ledelsen modtager statusrapportering løbende bl.a. risikostyring, sikkerhed, compliance, rådgivning og uddannelse

 

Øvrige opgaver udføres i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 39

HAR DU DATABRUD?

- med en DPO serviceaftale kan du benytte vores hotline med svar inden for 24 timer

SVAR INDENFOR 24 TIMER RING PÅ 8844 0808

Lad PersondataSupport varetage
DPO-funktionen

Ved aftale om, at PersondataSupport skal fungere som virksomhedens eksterne DPO, indgås der en samarbejdsaftale, hvor vi i detaljer beskriver opgavens omfang og samarbejdet.

Der afholdes et månedligt møde med virksomhedens kontaktperson, som status på overholdelsen af Forordningen og IT-sikkerheden i forhold til ændringer i virksomheden.

Halvårligt - eller efter ønske - udfører vi en gennemgang af GDPR-Portalen, hvor der tjekkes op på overholdelsen af Forordningen, politikker, procedurer, databehandleraftaler, dokumentation, IT-sikkerhed mv. Vi udarbejder en statusrapport og risikovurdering med anbefalinger til ledelsen.

HAR DU DATABRUD? - Er du udsat for databrud, har vi hotline med svar inden for 24 timer ring på tlf. 8844 0808.

Vi har kontakten til myndighederne ved databrud og i samarbejde med ledelsen organiseres beredskabet.

Vi udarbejder en aftale efter dine ønsker og behov

En DPO-aftale kan udformes på flere måder. Lad os mødes og tage en uforpligtende snak om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den bedste løsning.

Der kan aftales en fast månedlig pris, eller afregning efter faktisk timeforbrug.
Fast månedlig pris er baseret på opgavens omfang. 
Timeafregning efter faktisk forbrug: Timepris kr. 1.050,- excl. moms.

FAKTA OM DPOèn

HVEM SKAL HAVE EN DPO?

Virksomheder, hvis produkt er uløseligt forbundet med behandling af persondata, dvs. at deres kerneaktivitet er tæt forbundet med behandling af persondata.

Reglerne siger også at data enten skal være følsomme eller indsamles systematisk. Yderligere skal alle offentlige organisationer (undtaget er domstolene) udpege en DPO.

Følsomme data er; race og etnisk baggrund, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemsskab, seksuel orientering, genetiske og biometriske data.


HVEM KAN VÆRE DPO FOR VIRKSOMHEDEN?:

Har I internt en IT-chef, HR-chef eller anden person med ansvar for behandling af persondata er det i henhold til reglerne IKKE tilladt at disse fungere som virksomhedens DPO da der kan forekomme interessekonflikter. En DPO skal være uafhængig og i stand til at udøve uvildig rådgivning til virksomheden.


FORDELENE VED AT HAVE EN EKSTERN DPO:

Med en ekstern DPO fra PersondataSupport sender du et kraftigt troværdighedssignal til dine kunder og samarbejdspartnere.
Online sikkerhed og diskretion er og bliver et emne med kæmpestor offentligt bevågenhed.