VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

Find GDPR-artikler og brugervejledninger her

Brugervejledning
Filer

Filer anvendes til basal filhåndtering og til udsendelse af læse- og godkendelsesanmodninger. Du finder ’Filer’ i menuen under ’Dokumentation’ i venstremenuen.

Picture1.png

Sektionen er inddelt i tre forskellige ...

Læs mere...

Brugervejledning
Dataansvarlige

Du finder en oversigt over alle dataansvarlige under menupunktet 'Dataansvarlige', der er en undermenu til 'Data'.

Denne liste vil også fremgå af din artikel 30. Når du opretter eller redigerer en da...

Læs mere...

Brugervejledning
Transfer impact assessment (TIA)

Når du arbejder med dine datamodtagere, så vil kolonnen ’Transfer impact assessment’ vise om der er oprettet en risikovurdering af dataoverførelser til usikre tredjelande. Denne vil kun være tilgængel...

Læs mere...

Brugervejledning
Passende sikkerhedsforanstaltninger

Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastlægger, at den dataansvarlige er forpligtet til at implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til imødekommelse af de ris...

Læs mere...

Brugervejledning
Profil

Under din profil kan alt, der er personligt for din brugerkonto, indstilles. Profilen indeholder følgende dele:

  • Sprog
  • Navn
  • E-mail
  • Ejerkonto
  • Mobilnummer
  • Nyhedsbreve
  • Multi-faktor authentication
  • Kodeord...

Læs mere...

Brugervejledning
Gruppearbejdsprocesser

Når du arbejder i en gruppeportal, har du admin rettigheder over alle virksomheder der er koblet til gruppen. Dette betyder at du kan kontrollere og oprette f.eks. Arbejdsprocesser, Datamodtagere, Kon...

Læs mere...

Brugervejledning
Sikkerhedsforanstaltninger

Du finder sikkerhedsforanstaltninger under menupunktet ’Data’.

Her er der en oversigt over alle de sikkerhedsforanstaltninger der er oprettet. Listen inkluderer både tekniske og organisatoriske foran...

Læs mere...

Brugervejledning
Risici

Alle arbejdsprocesser, IT-systemer/informationsaktiver og datamodtagere skal risikovurderes, for at sikre fuld beskyttelse af den registrerede. De kan grupperes i kategorier for at lette arbejdet med ...

Læs mere...

Brugervejledning
Risikokategorier

Hvad er en risikokategori?

En risikokategori er en gruppering af arbejdsprocesser, IT-systemer/informationsaktiver og/eller datamodtagere, der har de samme risici forbundet med sig, og hvor der derfor...

Læs mere...

Brugervejledning
Risikovurderinger

Hvad er en risikovurdering?

En risikovurdering er en vurdering du som dataansvarlig skal foretage af, hvilke risici de registrerede (kunder, medarbejdere osv.) udsættes for.

Hvorfor er risikovurdering...

Læs mere...

Brugervejledning
Henvendelser fra de registrerede

Under menupunktet ’Henvendelser fra registrerede’ finder du en oversigt over alle de henvendelser der er oprettet. Klik på ’Opret’ for at lave en ny henvendelse, og en formular vil åbne op med oplysni...

Læs mere...

Brugervejledning
Læseanmodninger

En læseanmodning betyder, at GDPR-Portalen sender en e-mailinvitation til en Medarbejder, hvor Medarbejderen bedes om at bekræfte at have læst og forstået et givent dokument. Der er to måder, du kan a...

Læs mere...

Brugervejledning
Medarbejderkontroller

Når en kontrolserie skal udføres løbende af en række medarbejdere, skal de tilføjes via denne knap:

Knappen er kun tilgængelig, når du redigerer en eksisterende kontrolserie. Det er gjort på denne må

Læs mere...

Brugervejledning
IT-systemer/Informationsaktiver

IT-systemer/informationsaktiver er programmer og aktiver der indeholder informationer. Det kan være software, såvel som det kan være fysiske ting som bærbare computere, eksterne harddiske osv.

Brugerv...

Læs mere...

Brugervejledning
Kontrolserier

En kontrolserie oprettes hver gang du har noget der skal føres kontrol med. Et eksempel kan være at du hver måned tjekker og sikrer at alle ansøgninger der er givet afslag på, er blevet slettet. Kontr...

Læs mere...

Brugervejledning
Gruppe- IT-Systemer/Informationsaktiver

Når du arbejder i en gruppeportal, har du admin rettigheder over alle virksomheder der er koblet til gruppen. Dette betyder at du kan kontrollere og oprette f.eks. Arbejdsprocesser, Datamodtagere, Kon...

Læs mere...

Brugervejledning
Gruppekontroller

Når du arbejder i en gruppeportal, har du admin rettigheder over alle virksomheder der er koblet til gruppen. Dette betyder at du kan kontrollere og oprette f.eks. Arbejdsprocesser, Datamodtagere, Kon...

Læs mere...

Brugervejledning
Gruppedatamodtagere

Når du arbejder i en gruppeportal, har du admin rettigheder over alle virksomheder der er koblet til gruppen. Dette betyder at du kan kontrollere og oprette f.eks. Arbejdsprocesser, Datamodtagere, Kon...

Læs mere...

Brugervejledning
Medarbejdere

Sektionen Medarbejdere bruges til at danne et overblik over alle de henvendelser, der sendes til brugere udenfor GDPR-Portalen. Udgangspunktet er, at det skal bruges til at sende dokumenter til læsnin...

Læs mere...

Brugervejledning
E-learning

Under menupunktet ’Overblik’ kan du se alle de e-learnings der er oprettet på nuværende tidspunkt:

Øverst kan du oprette en ny e-learning baseret på en af vores skabeloner, eller en tom, som du selv ...

Læs mere...

Brugervejledning
E-learning tracks

E-learning tracks giver muligheden for at automatisere udsendelsen af e-learnings over en periode. Dette gøres ved at oprette et nyt ’E-elearning track’ under menupunktet af samme navn. Når du klikker...

Læs mere...

Brugervejledning
Databehandleraftaler i GDPR-Portalen

Upload en databehandleraftale til GDPR-Portalen

For at uploade en databehandleraftale til GDPR-Portalen skal du gå til punktet ’Datamodtagere’ i menu under punktet ’Data’.

Her finder du en totaloversi...

Læs mere...

Brugervejledning
Datamodtagere

En datamodtager er en juridisk eller fysisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der bliver videregivet personoplysninger til. Det kan være alt lige fra din bank og SKA...

Læs mere...

Brugervejledning
Konverter generelle risikovurderinger

På baggrund af nyere praksis, har vi ændret vores risikovurderingsmodul. Det betyder, at hvis du tidligere har risikovurderet dine arbejdsprocesser, skal du foretage en revurdering. Vær opmærksom på, ...

Læs mere...

Brugervejledning
Arbejdsprocesser

I GDPR-sammenhæng er arbejdsprocesser, processer hvori behandling af personoplysninger indgår. De kaldes også for ’Behandlingsaktiviteter’ i forskellige lovtekster. Vær opmærksom på, at personoplysnin...

Læs mere...

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System