system-til-GDPR

Brugervenligt værktøj
til at få styr på persondataforordningen

Her får du forståelige beskrivelser af forordningens krav og hjælp til at få overblik over de dataprocesser og opgaver, din virksomhed skal håndtere. Suppleret med skabeloner der hjælper dig med at leve op til kravene, og gør det nemt at dokumentere det hele. Endda til en overkommelig pris.

GDPR-PORTALEN GIVER DIG

Overblik over opgaver som skal løses for at overholde Persondataforordningen. 

KORTLÆGNING

Nem kortlægning af arbejdsprocesser, databehandlere og it-systemer

RISIKOVURDERING

Hjælp til risikovurdering af behandlingsaktiviteter

KONTROLMODUL

Modul til at føre kontrol med at politikker og procedurer bliver overholdt

RAPPORTER

Relevante rapporter, herunder den lovpligtige fortegnelse over behandlingsaktiviteter

ENKLE BESKRIVELSER

Enkle beskrivelser af kravene i forordningen med relevante eksempler

SKABELONER

Skabeloner med relevante eksempler som hjælp til at dokumentere at I overholder kravene

gdpr-portalen-gap

Med GAP rapporter får du overblik over indsatsområder for at imødekomme lovens krav.

FÅ OVERBLIK OG SPAR RESSOURCER

Portalen viser dig, hvor du skal sætte ind for, at leve op til Persondataforordningen, så du kan målrette dine ressourcer.

GDPR-overblik

I SPARER
RESSOURCER

Portalen er designet sådan at arbejdet er let at strukturere, og indholdet gør, at du skal bruge færre ressourcer på at implementere Persondataforordningens krav.

I FÅR STÆRK DOKUMENTATION

Når Datatilsynet kommer på kontrolbesøg, kan du blot give dem adgang til portalen og udlevere de skabelonbaserede og tilpassede politikker, procedurer og indhentet dokumentation.

I ER ALTID
OPDATERET

Vi holder løbende portalen opdateret med vejledninger og afgørelser fra Datatilsynet for, at du har den fornødne viden til at sikre at jeres procedurer og dokumentation forbliver tilstrækkelig.

SE, HVOR NEMT DU BRUGER GDPR-PORTALEN

Portalen guider dig igennem kortlægningsprocessen ved at stille dig en række spørgsmål. Ud fra dine svar identificerer portalen de gaps, som du skal fjerne for at leve op til persondataforordningen. Du bliver guidet igennem hele processen i et let forståeligt sprog, og du får adgang til skabeloner og tjeklister der letter din dokumentation.

HÅNDTERING AF PERSONDATA
SIMPELT OG LIGETIL

Ved hjælp af kortlægningsværktøjer og risikovurderinger får du overblik over din håndtering af persondata. Med skabelonerne, der er en del af portalen, får du et værktøj til at dokumentere din håndtering af persondata. Ved at bruge skabelonerne sikrer du at der er styr på alt, fra databehandleraftaler og samtykker, til beredskabsplaner og informationssikkerhedspolitikker

persondataforordning-overblik