Grundprincipperne i Databeskyttelsesforordningen

Persondataforordningen vil uden tvivl kræve mange nye arbejdsmetoder og tankegange. Vi har i de efterfølgende afsnit uddybet de forskellige emner i de grundlæggende principper.   Det er afgørende, at de personer, der behandler persondata i virksomheden, er bekendt med og efterlever de grundlæggende principper for god databehandling. Det betyder, at tankegangen skal være, at man … Læs resten af Grundprincipperne i Databeskyttelsesforordningen