Indhold

Personalehåndbog

Vi anbefaler at virksomheden vedtager en personalehåndbog som berører behandling af personoplysninger og it-sikkerhed i virksomheden. Dette er for at sikre og dokumentere medarbejderawareness på området.

I har oftest mange aftaler i din virksomhed for at få hverdagen til at fungere. Der kan både være skrevne og uskrevne regler. Med en personalehåndbog forebygger I en masse spørgsmål og sikrer en god kommunikation mellem medarbejdere og ledere.

Yderligere har I et fornuftigt redskab til at fortælle nye og ”gamle” medarbejdere om, hvilke værdier og holdninger I har på arbejdspladsen.

Det er ikke et lovkrav, at arbejdspladser har en personalehåndbog. Det er op til den enkelte arbejdsplads at bestemme, om der skal være en personalehåndbog og hvor omfattende den skal være. Typisk er det virksomheder med en del medarbejdere, der finder det hensigtsmæssigt at have en personalehåndbog.

Personalehåndbogen skal naturligvis udformes efter, hvordan forholdene og arbejdet er på lige netop din arbejdsplads. Mange arbejdsgivere supplerer ansættelseskontrakten og/eller overenskomsten med en personalehåndbog, som beskriver de særlige forhold, der gælder på netop denne arbejdsplads.

Har du en personalehåndbog skal du huske på at gennemgå og revidere bogen mindst en gang årligt. Både så du er up to date med lovgivningen og så du løbende holder personalehåndbogen opdateret. I den forbindelse anbefaler vi at medarbejderne reintroduceres til personalehåndbogen mindst 1 gang årligt, for at sikre deres løbende awareness. Det anbefales også at virksomheden kan dokumentere denne reintroduktion. Alternativt kan medarbejderne deltage i e-learnings eller quizzer om persondata.

Alle virksomheder er forskellige, så vi kan ikke lave en generel vejledning til en personalehåndbog, men dog komme med god inspiration til dit videre arbejde. Indholdet i en god personalehåndbog afhænger af formålet og virksomheden.

Ud over retningslinjer omkring persondata og it-sikkerhed kan du i en personalehåndbogen bl.a. finde:

 • Arbejdspladsens historie - hvem er vi, og hvad vil vi?
 • Interne og eksterne værdier, omgangstone
 • Mødekultur – arbejdstid og pauser
 • Tavshedspligt
 • Medarbejdersamtaler
 • Sundhed og sygdom herunder rygning
 • Barsel, barnets første sygedag
 • Ferie, fridage og helligdage
 • Overarbejde
 • Fratrædelse
 • Flere punkter efter behov

Der er ingen krav til, hvordan en personalehåndbog skal se ud. Det væsentligste er, at du inkluderer de emner, som er relevante for din virksomhed. Helt konkret kan den udformes som en mappe, bog eller webside.

OBS. Vælger man at have en personalehåndbog, skal man være opmærksom på, at den kan få ansættelsesretlige følger og være ansvarspådragende for arbejdsgiveren. En personalehåndbog skal derfor være i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

PersondataSupport ApS

Sverigesvej 10
DK-8700 Horsens

CVR-nr. 38582356

PDS Norge as

Fyrstikalléen 3A
NO-0661 Oslo

Org-nr. 916517572

Kontakt - NO

(+47) 922 92 400