VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

Find GDPR-artikler og brugervejledninger her

Guides og viden
Kontrol og vedligeholdelse

Intern Audit

Forordningen stiller ikke krav om, at der foretages audit – hverken intern eller ekstern audit. Men det er en god måde at få kontrolleret det arbejde, der er udført i processen for at kun...

Læs mere...

Guides og viden
Tilsynsmyndighedernes rolle

Virksomhederne bliver efter forordningens Artikel 33 som noget nyt tillagt en underretningspligt, der betyder, at den dataansvarlige er pligtig til at anmelde brud på persondatasikkerheden til Datatil...

Læs mere...

Guides og viden
Adfærdskodeks og certificering

Et adfærdskodeks angiver retningslinjer, hvorimod en certificering godkender, at den pågældende dataansvarlige eller databehandler opfylder kodekset.

Adfærdskodeks

Et adfærdskodeks er beskrivelser af,...

Læs mere...

Guides og viden
Sådan gør du hvis du har databrud

Hvad er et brud?

Et sikkerhedsbrud forekommer når din virksomhed eller organisation har en lækage på persondata, får data ødelagt eller simpelthen mister adgangen til data. Dette kan ske via et hacker...

Læs mere...

Guides og viden
Skift til ny datamodtager

Din virksomhed har et spin af databehandlere og datamodtagere, som behandler eller overtager dine data. Har du styr på de enkelte roller og hvad du skal være opmærksom på, når du skifter fra en datamo...

Læs mere...

Guides og viden
Skal din virksomhed udpege en DPO?

Kravene i forordningen er ganske specifikke, men der er stadig plads til fortolkning. Alle offentlige myndigheder skal bl.a have en DPO.

Som privat virksomhed skal følgende 3 betingelser alle være opf...

Læs mere...

Guides og viden
Personoplysninger på fakturaer

Navn og adresse må anses for at udgøre nødvendige elementer på en faktura, for at kunne identificere betaleren. Det kan man ikke komme uden om. Derimod bør andre informationer såsom e-mail, telefonnum...

Læs mere...

Guides og viden
Beslutning om ikke at anvende cookies

I PersondataSupport har vi aktivt besluttet ikke at anvende cookies til andet end tekniske formål, der understøtter sikkerhedsmæssige foranstaltninger og funktioner der forbedrer brugeroplevelsen. Det...

Læs mere...

Guides og viden
GDPR-ordbog

Kortlægning, risikovurdering, gap-rapporter, databehandler, databrud mm. Hvad betyder ordene? Vi har lavet en GDPR-ordbog med de mest brugte udtryk indenfor området.

A

Adfærdskodeks

Et adfærdskodeks e...

Læs mere...

Guides og viden
Eksempler på databehandlerkonstruktioner

Teleselskaber kan levere en række ydelser, som er underlagt lovgivning, herunder bestemmelser om forsyningspligtydelser. Dette betyder, at der ikke skal indgås en databehandleraftale med det pågældend...

Læs mere...

Guides og viden
De registreredes rettigheder

Hovedelementet i Forordningen er beskyttelsen af de registrerede, dvs. medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere mv, og den registrerede person får med forordningens ikrafttræden styrket ...

Læs mere...

Guides og viden
Dataoverførsel indenfor og udenfor EU

Dataoverførsel til 3. lande

I dag behandles meget data uden for EU og dermed udenfor forordningens virkeområde.

Der er imidlertid indsat mekanismer i forordningen, som skal sikre, at man hverken med v...

Læs mere...

Guides og viden
Anvendelse af Cc-funktion i mail

Når du skal sende en e-mail ud til flere modtagere, skal du overveje, hvorvidt du skal anvende Cc-funktionen. Cc-funktionen er en smart funktion til at sende samme E-mail ud til flere modtagere ad gan...

Læs mere...

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System