Få kontroll over hvordan din virksomhet skal håndtere personopplysninger

PersondataSupport gir målrettet støtte til norske virksomheter slik at de kan oppfylle kravene i EUs personvernforordning. 

Det er ingen bedre måte å se hva Portalen kan gjøre for deg enn å faktisk prøve den. Start med å registrere deg for en demoversjon

NYE EU-REGLER SKJERPER KRAVENE FOR HÅNDTERING OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Nå har kravene i den nye EU-forordning om personvern fått virkning i Norge

Virksomheter må kunne redegjøre for hvordan personopplysninger håndteres lovlig. Dersom virksomheten ikke overholder reglene i forordningen kan den risikere å få en bot opp til 20 millioner euro eller opp til 4% av virksomhetens globale årlige omsetning. Det avhenger av hvilket beløp som er høyest. 

system-til-GDPR

Personvern - PORTALEN

Portalen gir oversikt over oppgaver som skal løses for å overholde EU-forordningen.

 

PDS-portalen

Vi har produktpakker for både små og store bedrifter

Vi har produktpakker for både små og store bedrifter
Med oss kan du velge forskjellige pakker avhengig av bedriftens størrelse, oppgavekompleksitet og hvor mye virksomheten din vil stå for. 

For mange virksomheter kan det virke
som en uoverskuelig opgave å:

  1. Sette seg inn i reglene til den nye personvernforordning 
  2. Sikre at virksomheten etterlever reglene og dermed unngår bøter 
  3. Sikre at alle i virksomheten kontinuerlig fortsetter med å gjøre det de skal, for å etterleve reglene

Våre leveranser bygger på et helhetskonsept med elementer fra jus, IT-sikkerhet, styringsprosedyrer og menneskelige aspekter. Dette gir samlet en optimal løsning som skaper effektivitet i virksomheten. 

Vi fungerer som virksomhetens Personvernombud (DPO) og kontrollorgan. PersonddataSupport bidrar til å etablere og vedlikeholde et solid grunnlag for etterlevelse av EUs personvernforordningen, både på strategisk og praktisk nivå. 

Med andre ord en samarbeidspartner som:

Styrer implementerings prosessen

Frigjør virksomhetens ressurser fra den tunge delen av arbeidet

Skaper oversikt og struktur over personvern håndteringen

Øker effektiviteten med personvern- og sikkerhetsprosesser

Slik kommer du lettest i gang

Kontakt oss for et uforpliktende møte og hør hvordan du skal håndtere personopplysninger i din virksomhet.