Ny partner i PersondataSupport

Ny partner

Mette Blanner er indtrådt som ny partner. Lene Lundquist er trådt ud af ejerkredsen for at kunne koncentrere sig om sin anden virksomhed Lundquist Human Resource. Men Lene fortsætter i PersondataSupport som seniorkonsulent.
Her i begyndelsen af det nye år kan vi konstatere, at PersondataSupport har gang i væksten. Vi beskæftiger nu otte, og en niende er på vej ind i firmaet.

Seniorkonsulent Mette Blanner Holleufer

Pressemeddelse:

Horsens-baseret firma hjælper virksomheder med at få indarbejdet den nye Persondataforordning, som træder i kraft 25. maj. Stor efterspørgsel fra kunder betyder vækst i firmaet

PersondataSupport med hovedkontor i Horsens og en afdeling i Skovlunde oplever solid vækst og er siden starten af maj 2017 gået fra to heltidsansatte og en deltids til nu otte personer.

Konsulentfirmaet hjælper virksomheder med at få indarbejdet den nye Persondataforordning og dens mange regler i deres daglige rutiner.

Der har været fart på siden starten foråret 2017, og der er endnu mere fart på nu, få måneder inden forordningen træder i kraft d. 25. maj.

 

Fra begyndelsen lå vægten på det persondataretlige, og fokus var på den kommende Persondataforordning. Med ansættelsen af seniorkonsulent Mette Blanner september 2017 blev firmaets kompetencer inden for IT-sikkerhed styrket.

Det lå også i kortene, at hun med sin uddannelse som IT-revisor – hun er cand. merc. aud. fra Aalborg Universitet med en række efterfølgende certificeringer - og sin karriere i rådgivnings- og revisionsfirmaet EY (Ernst & Young) med tiden kunne blive partner i PersondataSupport og i den rolle bidrage til strategiudvikling og vækst, ud over at servicere kunderne.

Hos EY havde hun som såkaldt løsningschef på persondataområdet haft en central rolle i både i Danmark og Europa i EY’s opbygning af rådgivning og serviceydelser inden for den nye EU Persondataforordning, også kendt som GDPR, General Data Protection Regulation.

 

Ny partner

Nu er Mette Blanner så indtrådt som partner i virksomheden.

Og i de senere måneder er firmaets strategi blevet revideret. ”Den er tilpasset den aktuelle kundeefterspørgsel,” fortæller partner Per Løkken. ”Vi har nu en GDPR-Portal løsning, som gør det let at få overblikket over alle arbejdsprocesser, al den nødvendige dokumentation, og ikke mindst styring af virksomhedens IT-sikkerhedsmæssige forhold, desuden at kunne sikre kontrollen med, om de nye arbejdsgange overholdes.

På det lange sigt omfatter strategien også nye portalløsninger samt koncepter for IT-Sikkerhed, HR og ledelsesudvikling.
Vi har nået meget mere, end hvad vi kunne forudse, da vi startede PersondataSupport for knap et år siden. Det er en utrolig spændende proces, vi fik taget hul på,” runder Per Løkken af, idet han byder Mette Blanner velkommen som partner.

 

Mette samler bolden op: ”Vi har fået sammensat et stærkt team og er godt rustet til at imødekomme kundernes efterspørgsel, som vi forventer vil stige i takt med, at vi nærmer os maj måned, hvor persondataforordningen træder i kraft. Samtidig arbejder vore udviklingskonsulenter på flere værktøjer til at lette virksomhedernes compliance og dokumentstyringsarbejde. Den spændende proces fortsætter!”

 

Beskæftiger otte, snart ni

PersondataSupport blev foråret 2017 startet af Per Løkken, der havde været selvstændig med Løkken Consult siden 2005, og Lene Lundquist, selvstændig med Lundquist Human Resource siden 2006. De har gennem årene samarbejdet om mange konsulentopgaver, så det var naturligt at finde sammen om et forretningsområde som Persondataforordningen. I mange virksomheder var man mere eller mindre uforberedt på forordningens jura og de mange regler, som skal indarbejdes i daglige rutiner – dét vidste begge konsulenter. Det var bare om at komme i gang, opgaverne lå og ventede.

 

Samtidig med, at Mette Blanner træder ind som partner, træder Lene Lundquist ud af PersondataSupports partnergruppe for at kunne koncentrere sig om Lundquist Human Ressource og sine HR-supportydelser.

Per Løkken: ”Hun er stadig en del af vort stærke team, idet hun fortsætter som seniorkonsulent og fremover har sit fokus på implementering af Persondataforordningen hos vore kunder samt rådgivning på det persondataretlige område.

Vi er glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Lene, som har en væsentlig del af æren for det, vi har fået opbygget i PersondataSupport. Hun er en erfaren konsulent med stor kundeforståelse – kompetencer, som vores kunder fortsat vil nyde glæde af. Det er vi meget taknemlige for,” slutter han.

 

Firmaet beskæftiger nu som nævnt otte. Senest blev Martin Elefsen ansat som salgschef, det skete med virkning pr. 2. januar. En niende bliver snart ansat.

 

”Retten til at blive glemt”

”Retten til at blive glemt” er en af de populære udlægninger af Persondataforordningen, som var undervejs i fire-fem år, før den blev endeligt vedtaget i EU april 2016.

Forordningen kendes også som GDPR, General Data Protection Regulation.

De enkelte EU-lande har ladet den træde i kraft på forskellige tidspunkter og i forskellige nationale udformninger. Men jura og hovedprincipper er de samme i alle lande.

Med Persondataforordningen ønskede EU-kommissionen, Parlamentet og medlemslandene bl.a. at øge personers kontrol med egne data, herunder retten til at få indsigt i disse data og retten til at få dem slettet.

 

Herhjemme besluttede vi os for at indføre forordningen med virkning pr. 25. maj i år. Her afløser den Persondataloven fra 2001.

Forordningen gælder for alle virksomheder og myndigheder og omfatter alle personer - kunder, leverandører, ansatte og borgere - hvis data opbevares, anvendes og overføres.

Datatilsynet er stadig tilsynsmyndighed på området.
Brud på forordningen kan i værste fald udløse bøder på fire procent af en virksomheds årlige globale omsætning eller op til 20 mio. Euro.