VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

GDPR-AUDIT

Formålet med en GDPR-audit er at bedømme, om din virksomhed har implementeret tilstrækkelige persondatapolitikker og -procedurer til at efterleve kravene i Databeskyttelsesforordningen, og om behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med dine politikker og procedurer.

Din virksomheds udbytte

Øget intern awareness omkring persondatabeskyttelse

Dokumentation af ledelsens anerkendelse af værdien i databeskyttelse

Uafhængig bedømmelse af dine politikker og procedurer

Identifikation af risici og specifikke anbefalinger for at opnå compliance

PersondataSupports GDPR-audit består af forberedelse og udarbejdelse af spørgeramme, 1 dags audit-besøg på virksomheden, og inkluderer en gennemgang af:

  • Compliance-dokumentation fx fortegnelser, risikovurderinger, politikker for iagttagelse af de registreredes rettigheder, privatlivspolitik, databrudslog, samtykker, databehandleraftaler og databehandlerkontrol
  • Sletningen af persondata i filer og it-systemer
  • Krav til passwords, adgange til persondata, nedlukning af fratrådte brugere
  • Procedurer vedr. change management – bliver systemændringer afprøvet og godkendt?
  • Procedurer for backup og restore, hændelseshåndtering og beredskabsplan
  • Cybersikkerhed fx awareness-træning af medarbejdere, sikkerhedsopdateringer, antivirusprogrammer og hjemmeside
  • Fysisk sikkerhed – fx anvendes vindueskarmene som arkiv, låses computere når de forlades, er serverrummet tilstrækkeligt sikret?

Baseret på revisionsstandarder for området, udarbejder vi en audit-rapport med compliance-gaps og præsenterer den for virksomhedens ledelse.

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System