VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

AWARENESS-TRÆNING

Ved dine medarbejdere, hvordan persondata skal behandles?

Databeskyttelsesforordningens ikrafttræden i maj 2018 betyder, at danske virksomhedsledere står med en række nye udfordringer. En af de vigtigste opgaver bliver at mobilisere medarbejderne til at handle i overensstemmelse med de krav der er til persondatahåndtering.

Det er vigtigt, din virksomhed kan dokumentere, at medarbejderne er trænet i håndteringen af persondata; så står din virksomhed langt bedre i en sag med Datatilsynet, hvis en menneskelig fejl resulterer i et brud på datasikkerheden.

PersondataSupports awareness-træning er målrettet de medarbejdere, som har brug for grundlæggende viden om håndtering af persondata.

E-learning

I PersondataSupports modul til e-learning kan træningen skræddersyes og tilpasses præcis din virksomhed og jeres behov. Quizzerne sendes til dine medarbejdere, og svarene registreres i GDPR-Portalen - på den måde kan du let dokumentere, at du har awareness-trænet dine medarbejdere. I kan selv vælge indhold og sværhedsgrad eller tage afsæt i vores standard-quizzer.

Modulet er særligt velegnet til grundlæggende træning, og giver en markant resursebesparelse i større virksomheder.

Læs mere

Workshops

Hvis din virksomhed foretrækker træning med en konsulent, hvor medarbejderne har mulighed for at få besvaret uddybende spørgsmål og drøfte mulige løsninger, så er der naturligvis mulighed for det:

Vi tilbyder at afholde workshops, hvor PersondataSupport udarbejder undervisningsmateriale og træner medarbejdere i håndtering af persondata.

Kontakt os

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System