COMPLIANCE-TJEK

Hvorfor et compliance-tjek?

Har din virksomhed på egen hånd navigeret helskindet gennem den praktiske implementering af GDPR? Men ønsker du at få vurderet, om I er nået hele vejen rundt og kan påvise at I overholder kravene? Så er et compliance-tjek hos PersondataSupport jeres løsning.

Hvad koster det?

Indsendelse af materiale på e-mail og tilbagemelding med compliance-gaps DKK 1.995 ex. moms
Samme som ovenfor – blot kommer vi på besøg og påser de fysiske forhold DKK 3.995 ex. moms

Hvad indeholder et compliance-tjek?

Vi gennemgår jeres fortegnelser over behandlingsaktiviteter, politikker og procedurer for behandling af personoplysninger, sikring af de registreredes rettigheder, databehandleraftaler, notifikation af Datatilsynet, it-sikkerhed og meget mere.

Efterlevelse af GDPR er ikke et overstået kapitel, når implementeringen afsluttes. Ifølge Datatilsynet forventes din virksomhed at overholde reglerne og udføre regelmæssig overvågning for at sikre, at I forbliver compliant. Forvent også, at din revisor efterspørger dokumentation for compliance i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

Adresse

Sverigesvej 10
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356