VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

Kontrol af databehandlere

Ifølge Datatilsynets vejledninger skal den dataansvarlige påse behandlingssikkerheden hos sine databehandlere. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt blot at indgå en databehandleraftale med for eksempel en it-leverandør. Du må som dataansvarlig føre et tilsyn med, at indholdet i den indgåede databehandleraftale efterleves, herunder at databehandleren har gennemført de aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Du kan vælge selv at påse behandlingssikkerheden hos dine databehandlere eller overdrage opgaven til en ekstern uafhængig tredjepart som PersondataSupport. En overdragelse af opgaven er en effektiv og økonomisk fornuftig løsning, hvis du som compliance-ansvarlig i en virksomhed eller organisation står med for eksempel resursemæssige udfordringer.

Aftalens indhold

PersondataSupports kontrol med dine databehandlere gennemføres årligt og omfatter en gennemlæsning af databehandleraftalens indhold, skriftlig informationsindsamling, gennemgang af den indhentede dokumentation og naturligvis de relevante registreringer i GDPR-Portalen. Dokumentationen kan være en revisorerklæring, databehandlerens egen erklæring eller en besvarelse af PersondataSupports spørgeskema.

PersondataSupports kontrol med databehandlere er en tilkøbsydelse, som udelukkende tilbydes vores portal-abonnenter.

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System