Modul til automatisk kontrol af databehandlere

PersondataSupport har udviklet et kontrolmodul, der kan tilkøbes GDPR-Portalen. Her kan du sætte systemet op til automatisk at føre periodisk kontrol med jeres databehandlere. Databehandlerne modtager en besked fra Portalen om at uploade dokumentation for, at de har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte personoplysninger.

Dokumentationen kan være en erklæring, certificering eller besvarelse af et spørgeskema. Vi har allerede udarbejdet et udkast til spørgeskemaet, hvor du har mulighed for at tilføje flere spørgsmål.

Kontrolmodulet henvender sig særligt til virksomheder med flere databehandlere.

Dine fordele

Jeres kontrol med databehandlere bliver automatiseret

I centraliserer jeres dokumentation for databehandlerkontrol

I sparer tid på opfølgning og kontrol af databehandlere

I styrker jeres kommunikation og styring af databehandlere

Hvorfor et databehandlertilsyn?

Datatilsynet slår fast, at den dataansvarlige har pligt til at føre løbende kontrol med, at databehandleren handler i overensstemmelse med den dataansvarliges instruks, og at der er etableret tilstrækkelig sikkerhed hos databehandleren. Hvis man blot indgår en databehandleraftale med databehandleren og herefter ikke foretager sig yderligere, er det svært at leve op til.

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

PersondataSupport ApS

Sverigesvej 10
DK-8700 Horsens

Meterbuen 9-13
DK-2740 Skovlunde

CVR-nr. 38582356

PDS Norge as

Operagata 69a
NO-0194 Oslo

Org-nr. 916517572