VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

Lad PersondataSupport varetage DPO-funktionen

Som DPO hos jer skal vi medvirke til, at din virksomheds implementering af GDPR-reglerne overholdes i praksis. Samtidig er vi virksomhedens kontaktperson til myndighederne. Den almindeligt udbredte forkortelse for en databeskyttelsesrådgiver er DPO som i Data Protection Officer.

Kontakt os

Fordele ved en ekstern DPO fra PersondataSupport

Din virksomhed sender et klart troværdighedssignal til kunder og samarbejdspartnere

Det er en praktisk og økonomisk fornuftig løsning

Du har adgang til uafhængig persondataekspertise, som du ikke finder internt

Vi medbringer erfaringer fra vores arbejde med andre kunder

Der er ingen interessekonflikt mellem din eksterne DPO og andre forretningsaktiviteter

Vi har løbende kontakt til Datatilsynet

EKSTERN DPO

Vi indgår en formel samarbejdsaftale, der i detaljer beskriver opgavens indhold og omfang.

Der afholdes statusmøder med kontaktpersonen i din virksomhed omkring overholdelse af Databeskyttelsesforordningens regler og it-sikkerheden, ift. ændringer i virksomheden.

Vi udfører gennemgange af GDPR-Portalen med fokus på efterlevelse af GDPR-kravene, virksomhedens politikker, procedurer, databehandleraftaler, dokumentation og it-sikkerhed. Vi udarbejder en statusrapport med anbefalinger til ledelsen.

Vi har kontakten til myndighederne ved databrud, og i samarbejde med ledelsen organiseres beredskabet.

Skal I udpege en databeskyttelsesrådgiver?

Alle offentlige virksomheder skal udpege en DPO. Du skal som privat virksomhed udpege en databeskyttelsesrådgiver, når din behandling af personoplysninger opfylder tre betingelser:

Behandling af personoplysninger skal være din virksomheds kerneaktivitet

Behandlingen skal enten; bestå i regelmæssig og systematisk overvågning af personer, vedrøre følsomme oplysninger eller omhandle oplysninger om strafbare forhold

Din virksomhed skal behandle personoplysninger i et stort omfang

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System