GRUPPE-PORTAL

PersondataSupports gruppeportal henvender sig til persondataansvarlige i koncerner og landsorganisationer, og til eksterne DPO’ere i de it-fællesskaber og administrative serviceselskaber, der er dannet som en reaktion på stigende opgavekompleksitet i en række erhverv f.eks. blandt undervisningsinstitutioner, forsyningsselskaber og boligorganisationer.

Gruppeportalen giver koncernansvarlige og rådgivere et samlet overblik og muligheden for simultant at opdatere f.eks. kortlægning, kontroller og analyser i datterselskabernes eller medlemmernes GDPR-Portaler.

Du kan uploade filer, modtage læsekvitteringer og løbende kommunikere med brugerne. Revidering af politikker og udførelse af databehandlerkontroller kan foretages samlet eller for udvalgte grupper.

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

PersondataSupport ApS

Sverigesvej 10
DK-8700 Horsens

Meterbuen 9-13
DK-2740 Skovlunde

CVR-nr. 38582356

PDS Norge as

Operagata 69a
NO-0194 Oslo

Org-nr. 916517572