VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

GDPR 360°

Er du kunde hos os, og ønsker du at vide mere om persondataforordningen og GDPR-Portalens mange funktioner?

Vores konsulenter giver dig opdateret, værdifuld og brugbar viden, så du ved hjælp af GDPR-Portalen kan omsætte lovgivningens krav og Datatilsynets vejledninger til reel compliance i netop din organisation. Efter undervisningsforløbet er du i stand til selvstændigt at foretage en fuld implementering i GDPR-Portalen.

Kurset strækker sig over 4 uger fordelt på 4 fysiske undervisningsdage.

Efter kurset

Efter programmet vil du som kursist have et solidt kendskab til GDPR-portalen og den relevante jura. Du vil være i stand til at vedligeholde din virksomhedsportal og sørge for at jeres virksomhed har styr på jeres personoplysninger.

Dag 1 – Fysisk fremmøde – 6 timer

Den første dag står på velkomst og en introduktion til kurset. Vi starter med en introduktion GDPR-portalen og dens mange funktioner og egenskaber. Her tager vi fat i IT-Systemer og informationsaktiver, hvem der er datamodtagere og ikke mindst hvem der er databehandler, dataansvarlig eller selvstændig databehandler. Der vil også blive undervist i arbejdsprocesser og hvordan man korrekt beskriver disse. Undervisningen i dette vil tage sit udgangspunkt i gruppearbejde og fælles gennemgang af konkrete eksempler.

 • Introduktion til kurset og GPDR-Portalen
 • Introduktion til IT-systemer / informationsaktiver
 • Gennemgang af datamodtagere og sondringen mellem typerne af datamodtagere.
 • Gruppearbejde: IT-systemer / datamodtagere
 • Introduktion til arbejdsprocesser
 • Opgave i grupper i forhold til hvilke arbejdsprocesser der er relevante

Dag 2 – Fysisk møde – 6 timer

Dag to byder på en mere uddybende gennemgang af arbejdsprocesser og juraen bag. Som noget af det vigtigste tager vi et kig på det vigtige emne omkring overførsel til 3. lande, som for tiden er meget relevant. Herudover kigges der på sletning af data og sikkerhedsforanstaltninger også undervises der i det lovlige grundlag omkring behandling af personoplysninger. Til sidst undervises der i oplysningspligten og de skabeloner som PersondataSupport har udarbejdet og hvad kursisterne skal arbejde med til næste gang.

 • Arbejde med arbejdsprocesser, med fokus på: lovligt grundlag, oplysningspligt, overførsel til usikre 3. lande, slettes data, sikkerhedsforanstaltninger, adgang til data.
 • Introduktion til lovligt grundlag
 • Opgave i grupper i forhold til lovligt grundlag.
 • Introduktion til oplysningspligten herunder benævnelse af skabeloner.
 • Gennemgang af kravet til at slette data
 • Præsentation af opgaver til næste gang

Dag 3 – Fysisk møde – 6 timer

Denne dag starter med opsamling fra sidste gang og gennemgang af de udarbejdede dokumenter. Herefter vil vi påbegynde undervisningen i, hvordan man opretter kontroller med slettet data, politikker og kontroller med databehandlere. Ydermere vil konsulenten vise PersondataSupport skabelon til at tjekke om din databehandleraftale er fyldestgørende. Til slut vil opgaver til næste gang blive præsenteret.

 • Risikovurderinger og oprettelse af kontroller ud fra slettet data og politikker
 • kontrol med databehandlere
 • Tjekliste til databehandleraftale
 • Opgave sendes ud til alle som afslutning på dagen.

Dag 4 - Fysisk møde - 6 timer

Denne dag starter med gennemgang af opgaverne fra sidst og evaluering. Herudover vil vi gennemgå hvad et sikkerhedsbrud er og hvad det vil sige at føre sikkerhedsbrudslog. Herefter vil vi lave opgaver i grupper omhandlende dette emne. Dernæst er det tid til at kigge på hvad en Transfer Impact Assesment (TIA) er. Det er den seneste tid blevet en nødvendighed at udarbejde et sådant dokument og dermed et stærkt relevant element i dette kursus. Til sidst vil vi kigge på GDPR i praksis altså hvordan får vi det integreret i virksomheden, hvordan inviterer vi medarbejdere, hvordan sender vi dokumentation ud mm. Desuden kigger vi på medarbejder træning, så flere i virksomheden kan få en forståelse for GDPR.

 • Gennemgang af opgave
 • Introduktion til databrud + databrudslog
 • Opgave i grupper i forhold til databrud
 • TIA
 • GDPR i praksis

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System