VI HAR FÅET NYT NAVN

PersondataSupport ApS har skiftet navn til GapSolutions A/S.

Vi er de samme mennesker med den samme høje faglighed – du finder vores nye hjemmeside på gapsolutions.dk

Vores gamle hjemmeside vil fortsat være tilgængelig i en periode.

UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING

Er du blevet bedt om at fremvise en erklæring på persondata…
…eller vil du gerne styrke din position i markedet ved at have en erklæring?

Hos PersondataSupport oplever vi, at vores erhvervskunder i stigende omfang efterspørger uafhængig dokumentation på, at de overholder krav stillet i databehandleraftaler. For at imødekomme dette behov har vi etableret et samarbejde med en uafhængig revisor, som er konkurrencedygtig i forhold til at kunne afgive en erklæring på persondata. En erklæring, som du kan bruge til at give den dataansvarlige sikkerhed for, at du som databehandler har orden i procedurer og regler for beskyttelse af personoplysninger.

Den uafhængige revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige, er en erklæring, som er udarbejdet i samarbejde mellem FSR – danske revisorer og Datatilsynet.

Forarbejde

Hvis dit mål er en blåstempling af din virksomheds databehandling og en dokumentation for at I efterlever GDPR og den danske persondatalov, kræver det naturligvis at det grundlæggende arbejde er gjort. Du skal have styr på procedurer, systemer og kontroller, før en revisorerklæring bliver relevant.

Man taler normalt om en modningsproces forud for selve erklæringsarbejdet, og typisk vil forarbejdet eller klargøringen inkludere vores assistance til GDPR-implementering og til awareness-træning af dine medarbejdere.

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

Adresse

Uraniavej 6
DK-8700 Horsens

CVR

CVR-nr. 38582356

Synder System