UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING

Er du blevet bedt om at fremvise en erklæring på persondata…
…eller vil du gerne styrke din position i markedet ved at have en erklæring?

Hos PersondataSupport oplever vi, at vores erhvervskunder i stigende omfang efterspørger uafhængig dokumentation på, at de overholder krav stillet i databehandleraftaler. For at imødekomme dette behov har vi etableret et samarbejde med en uafhængig revisor, som er konkurrencedygtig i forhold til at kunne afgive en erklæring på persondata. En erklæring, som du kan bruge til at give den dataansvarlige sikkerhed for, at du som databehandler har orden i procedurer og regler for beskyttelse af personoplysninger.

Den uafhængige revisors ISAE 3000-erklæring med sikkerhed om informationssikkerhed og foranstaltninger i henhold til databehandleraftale med dataansvarlige, er en erklæring, som er udarbejdet i samarbejde mellem FSR – danske revisorer og Datatilsynet.

Lad os mødes til en uforpligtende samtale om din virksomheds ønsker og behov, så vi i fællesskab når frem til den mest fornuftige løsning.

PersondataSupport ApS

Sverigesvej 10
DK-8700 Horsens

CVR-nr. 38582356

PDS Norge as

Fyrstikalléen 3A
NO-0661 Oslo

Org-nr. 916517572